Svako sam bira svoj put

i svakom je svoj put pravi,

niko od nas nije slep

ali postoji ono

što se ne želi da vidi.

Svako može biti velik

samo treba volje i truda,

najlakše je biti mali,

najlakše je biti većina !