slika preuzeta sa: http://www.deviantart.com

Slušam neke političare kako ne dozvoljavaju da se prošli režim (na koji prošli misle,  đavo bi ga znao, valjda na Miloševićev) poređuje sa vladajućim jer to nikako ne može da bude isto. „To bi isto bilo kao kad bi se poredile babe i žabe. Zato se to prošlo vreme i ne može porediti sa sadašnjim. Ljudi treba da budu malo realniji i iskreniji prema sebi.“

Tako kažu oni, i ne samo da kažu, već i ljutito apeluju i strogo zabranjuju da se iznosi tvrdnja da je sad gore nego što je tada bilo jer to nikako nije istina. „To vreme mraka je odavno iza nas.“ Kako narod samo zaboravlja uspehe i dostignuća ove Vlade, pitaju se oni… „Zar je narod zaboravio kako se nekad teško živelo?“

Kad malo bolje razmislim, u pravu su ti političari. Nije isto ! Nije gore ! Bolje je sada ! Njima  sigurno !  Tad su bili opozicija.