REVNOST – Nervni poremećaj koji napada mlade i neiskusne. Strast koja dolazi pred propast.

SAM – U lošem društvu.

SAMOPOŠTOVANJE – Pogrešna procena.

SAMOSTAN – Mesto gde se mogu povući žene koje žele na miru da razmišljaju o grehu dokolice.

SAUČESNIK – (1) Osoba povezana u kriminalu sa drugom osobom, tako što zna za krivično delo i u njemu učestvuje, na primer, advokat koji brani kriminalca iako zna da je ovaj kriv. Gornje viđenje advokatovog položaja u ovim stvarima do sada nije naišlo na prihvatanje kod advokata, pošto im niko nije ponudio honorar da ga prihvate. (2) Vaš poslovni partner.

SAVAZ – U politici, udruživanje dva lopova koji su toliko duboko zavukli ruke jedan drugom u džepove da ne mogu odvojeno da opljačkaju trećeg.

SAŽETAK – Ukratko prepričano tuđe književno delo, pri čemu su oni delovi koji govore protiv uverenja autora sažetka izostavljeni zbog nedostatka prostora.

Embrouz Birs – Đavolov rečnik #1#2#3#4#5#6, #7, #9, #10, #11, #12