.

Ova nestašica mleka je dobra prilika za ubiranje kajmaka.

***

U prodavnicama je sve manje mleka, ali zato piva ima koliko hoćeš.

***

Krave, ovce, koze, narod, država… sve je to jedno te isto. Bitno je da ima ko da se muze.