.

Život je tamnica, koja nema rešetaka

u kojoj su zatvorenici svi ljudi,

osuđeni na najtežu robiju,

zatvor koji nema čuvara,

ali iz koga se pobeći ne može

u kome se rok izdržavanje kazne

okončava jedino smrću.

preuzeto: http://spaghettinight.org