SISARI – Porodica kičmenjaka čije ženke u prirodnom stanju same doje svoje mladunce, ali, kada se civilizuju i prosvete, daju ih dojiljama ili koriste bočicu.

SLANINA – Svinjska mumija balsamovana u salamuri.

SLUTNJA – Predosećaj da će se nešto dogoditi kada se vraćate kući u 3 ujutru i ugledate upaljeno svetlo u sobi svoje žene.

SPRIJATELJITI SE – Steći nezahvalnika.

STAROST – Period života u kojem prestupamo ne samo čineći grehe kojih se još držimo, već napadajući i one koje više nismo u stanju da počinimo.

STRAHOPOŠTOVANJE – Duhovni stav čoveka prema nekom bogu i psa prema čoveku.

SUDBINA – (1) Tiraninova opravdanja za zločine, i budalin izgovor za neuspeh. (2) Sila koja navodno upravlja stvarima, na koju najčešće pozivaju ljudi koji su nešto zgrešili da bi opravdali svoje propuste.

Embrouz Birs – Đavolov rečnik #1#2#3#4#5#6#7, #8, #10, #11, #12