Možda ste već zaboravili, ali nastavljamo sa tumačenjem pojednih reči i termina na jedan neobičan i drugačiji način. Napomenio bih da su ova tumačenja napisana pre više od 100 godina, ali da im se smisao ni dan danas nije promenio. Ako sumnjate u to,  na ovom blogu je, do sada, objavljeno 11 delova Đavoljeg rečnika sa meni najzanimljivijim definicijama iz istoimene knjige, pa možete slobodno da proverite !!!

VIŠE – Komparativ od previše.

VLADA – Moderni Hronos koji proždire svoju decu. Sveštenstvo ima dužnost da decu pripremi za njegov zub.

VLASNIŠTVO – Prednost koju stiče A što uskraćuje pravo B da uzme nešto što pripada C.

ZAKONIT – U skladu sa voljom nadležnog sudije.

FRIŽIDER – Pomodna crkva

NADRILEKAR – Ubica bez licence.

Embrouz Birs – Đavolov rečnik #1#2#3#4#5#6#7#8#9, #10, #12